X

مؤسسه تهران | مسابقه سال 1394

  • موضوع
  • اهداف
  • مقررات
  • داوران
  • جوایز
  • بیانیه هیئت داوران
  • برگزیدگان
 

موضوع

مسابقه تهران | 1394
"پيشنهادي براي تهران“
طراحی فضاهای عمومی دوست دار کودک
تعریف شهر دوست دار کودک: تحقيق در حوزه شهرهاي دوستدار کودک، به ويژه در اروپا، از سال هاي 1980 به بعد مورد توجه قرار گرفت. عمده اين تحقيقات در راستاي تخصيص حق شهروندي به بچه ها و رسيدگي به خواسته ها و نيازهاي آنها بود. امروزه «شهر دوستدار کودک» (CFC) مورد توجه برنامه ريزان و دست اندرکاران امور شهري قرار گرفته است، چرا که تعداد جمعيت کودکان مناطق شهري جهان (شهرهاي کشورهاي در حال توسعه) در حال افزايش هستند. پروژه هاي شهر دوستدار کودک از به طور عمده ايجاد فرصتي براي کودکان در راستاي شکل دادن و يا تغيير محيط پيرامونشان است. کودکان و نوجوانان به عنوان اعضاي جامعه با مجموع هاي از خواسته ها و نيازهاي خاص، استفاده کنندگان محيط پیرامون خویش هستند. یک شهر دوست دار کودک به شهری گفته می شود که در آن حقوق اساسی کودکان مانند سلامت ، حمل و نقل ، آموزش و فرهنگ تعریف شده اند. شهری است که در آن کودکان نظراتشان را درباره محیط مناسب برای خودشان ابراز می کنند و حنی در ساخت آن به نحوی دخالت دارند. هرچند مطلق این ایده فاصله زیادی با شرایط حاضر در تهران دارد، اما این مسابقه بر آن است تا گام هاي نخستين را جهت تحقق طراحی فضاهای عمومی مناسب کودکان در تهران بردارد. موضوع طراحی مسابقه شامل گزینه های زیر می باشد .
طرح می بایست حاوی پیشنهاد هرگونه ایده در حوزهء طراحی فضای عمومی و مناسب سازی فضا برای حضور ، فراغت و تفریح کودکان و نوجوانان در عرصه های عمومی انتخاب شده باشد
در این مسابقه 5 منطقه در تهران به عنوان نمونه با ویژگی های متفاوت محله ای و شهری انتخاب شده اند.
طرح پیشنهادی برای شرکت کنندگان می بایست شامل یک طرح جامع برای این 5 منطقه با قابلیت انعطاف در تمامی مناطق تهران و با تاکید بر ویژگی های محله ای و مکانی باشدو همچنین امکانات ارتباطات محله ای و منطقه ای را چه مجازی و چه واقعی در نظر بگیرد. خاطر نشان می شود در مقياس كلان برای هر منطقه طرح جداگانه ای مورد درخواست نمی باشد، اما در مقياس خرد، براي مثال، شركت كنندگان روي يك منطقه تمركز و به بيان ايده ي خود بپردازند مدارک تولید شده می بایست به صورت گویا ایده طراح را در مقیاس کلان و خرد بیان کند.
مناطق پیشنهادی :

• منطقه 1 شهرداری تهران- محله چیذر -امام زاده علی اکبر
• منطقه 5 شهرداری تهران- کن
• منطقه 8 شهرداری تهران- محله نارمک –محدوده میدان هلال احمر
• منطقه 10 شهرداری تهران- هفت چنار - بریانک
• منطقه 16 شهرداری تهران- محله بخارایی( خزانه)